Paris 2022-2023 Season

november 2022

15nov20 h 30 minIn the Footsteps of Rumi20 h 30 min Where:Paris, France

february 2023

10feb20 h 30 minClair-obscur20 h 30 min Where:Paris, France

april 2023

11apr20 h 30 minIl Ponte di Leonardo20 h 30 min Where:Paris, France

june 2023

13jun20 h 30 minDuo Kayhan Kalhor & Kiya Tabassian20 h 30 min Where:Paris, France

X